Opleiding tot Boundary Based Awareness Coach en Counseler (BBACC)

De volledige opleiding tot Boundary Based Awareness Coach en Counseler bestaat uit drie modules.

Basistraining

De opleiding start met de eerste module. In deze module wordt ingegaan op de visie en werkmethode (3DGV) van Nick Blaser en op het belang van een goede ik-grens. Naast theorie en het trainen van de begeleidingsvaardigheden, werken deelnemers aan hun persoonlijke ik-grensbewustzijn en ik-grens versterking. Het boek dat bij deze eerste module hoort is: Zo ben ik...en jij bent anders.

De professional gaat hierna aan het werk in de eigen praktijk. Daarna volgt de 2e module van drie dagen waarin het werken met de 3DGV wordt verdiept. In deze verdiepingsmodule staan gevoelens centraal. Het boek dat bij deze module hoort is: Gevoelens komen en blijven.

De eerst volgende 6 daagse start in september 2018. Voor meer informatie bel of stuur een e-mail.

Trainers training

Studenten die na de eerste en tweede module nog verder willen, kunnen deelnemen aan de derde module: de trainers training.
Deze module bestaat uit drie delen.
In het eerste deel volgen de deelnemers de 8 wekelijkse SBAT (Self-Boundary Awareness Training ) zelf o.l.v. Nick Blaser. Dit gedeelte wordt middels videoconferentie begeleid. Bij deze module hoort het boek: Aufmerksamkeit und begegnung.
Aansluitend geven deelnemers de SBAT zelf, onder supervisie van Nick Blaser, aan een groepje deelnemers. Tijdens deze stage hebben de deelnemers intervisie.
De gehele opleiding wordt afgesloten met een eindverslag.Ik-grensbewustzijn Nederland


Radjani Edel
Postbus 4
9330 AA Norg
e-mail
06-22205257


Dr. Nick Blaser
Theodorskirchplatz 7
CH-4058 Basel
0041 61 683 98 52
www.horizologie.ch