Opleiding tot Boundary Based Awareness Coach en Counseler (BBACC)

De volledige opleiding tot Boundary Based Awareness Coach en Counseler bestaat uit drie modules. Deze eerste module is afzonderlijk te volgen.

Basistraining: Masterclass 1

De opleiding start met een driedaagse Masterclass 1. In deze training wordt ingegaan op de visie en werkmethode (3DGV) van Nick Blaser en op het belang van een goede ik-grens. Naast theorie en het trainen van de begeleidingsvaardigheden, werken deelnemers aan hun persoonlijke ik-grensbewustzijn en ik-grens versterking. Het boek dat bij deze training hoort is: Zo ben ik...en jij bent anders.

De professional gaat daarna aan het werk in de eigen praktijk. Deze module kan los gevolgd worden.

Volgende Masterclass 1: 3-5 november 2017 in Utrecht-Bunnik. Klik op deze link voor de flyer.

Vervolgtraining: Masterclass 2

Na de 1e masterclass kan de kennis en vaardigheid verdiept worden in vervolgmodule; Masterclass 2. In deze verdiepingsmodule staan gevoelens centraal. Het boek dat bij deze module hoort is: Gevoelens komen en blijven.
Deze module is alleen toegankelijk voor professionals die de basistraining hebben gevolgd. Deze tweede training is eveneens een driedaagse en bestaat uit theorie en praktijkoefeningen. Deze module kan los gevolgd worden na de basistraining.

Bij voldoende deelname start in 2018 een Masterclas 2.
Belangstellenden kunnen zich al opgeven.

Trainers training: Masterclass 3

Studenten die na de 2e masterclass nog verder willen, kunnen dan deelnemen aan de trainers training; Masterclass 3. Voor deelnemers aan de trainers training bestaat dit deel uit drie delen. In het eerste deel volgen de deelnemers de 8 wekelijkse SBAT (Self-Boundary Awareness Training ) zelf o.l.v. Nick Blaser. Dit gedeelte wordt middels videoconferentie begeleid. Bij deze module hoort het boek: Aufmerksamkeit und begegnung.
Aansluitend geven deelnemers de SBAT zelf, onder supervisie van Nick Blaser, aan een groepje deelnemers. Tijdens deze stage hebben de deelnemers intervisie. De gehele opleiding wordt afgesloten met een eindverslag.

Bij voldoende deelname start in 2018 opnieuw een Masterclass 3.

Klik hier voor de opleidingsfolder 2017-2018


Accreditaties


Register Vaktherapie - Amsterdam

Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW)


Ik-grensbewustzijn Nederland


Radjani Edel
Postbus 4
9330 AA Norg
e-mail
06-22205257


Dr. Nick Blaser
Theodorskirchplatz 7
CH-4058 Basel
0041 61 683 98 52
www.horizologie.ch